Ιωάννης Μακρής

Δρ. Ψυχολογίας. Μουσικός, Πιστοποιημένος soundpainter, Συνθέτης /Αρχιμουσικός, Ειδικός Παιδαγωγός