Ιωάννης Μ. Κονιδάρης

Ομότιμος Καθηγητή Εκκλησιαστικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ