Ιωάννης Κουφόπουλος

Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ 70, 3ο Π.Ε.ΚΕ.Σ. Αττικής