Ιωάννης – Κωνσταντίνος Χαλκιάς

Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους