Ιωάννης Κακαράς

Ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας