Ιωάννης Εμμανουήλ

Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ και Πρόεδρο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας