Ιωάννης Αντωνάτος

Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος, Εξεταστής Ψηφιακών Πειστηρίων, Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών