Ιωάννα Πασπάτη

Χειρουργός Ορθοπαιδικός,Διευθύντρια Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης