Ιωάννα Κιτσαρά

Εξωτερικός Συνεργάτης Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Φυσικός Περιβάλλοντος