Ιωάννα Καραβάνα

Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας