Ιωάννα Αλυσανδράτου

Πρόεδρος Συλλόγου Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ευρωπαϊκού Οργανισμού PHA Europe