Ινώ Αφεντούλη

Διευθύντρια Προγράμματος στη Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας ΝΑΤΟ