Ιγνάτιος Καράμηνας

Οργανωτικός Συντονιστής του 3ου Π.Ε.ΚΕ.Σ. Αττικής,  Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ 70