Ι. Συμεωνίδης

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Αντεπίτροπος της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Διοικητικών Δικαστηρίων