Ι. ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Επικεφαλής του Τομέα Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας στην Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.