Ι. Γεωργίου

Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής και Ανθρώπινης Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής στο Ιατρικό Τµήµα της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστήµιου Ιωαννίνων