Ι. Αρμάγου

Διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, με ειδίκευση στα τραπεζικά - χρηματοοικονομικά