Γρηγόρης Τσόλιας

Δικηγόρος, ΜΔ Ποινικών Επιστημών, αν. μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων