Γρηγόρης Τσόλιας

Δικηγόρος, ΜΔ Ποινικών Επιστημών, μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων