Γρηγόρης Τσόκας

Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ.