Γρηγόριος Ζαριφόπουλος

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης