Γραμματική Κάρλα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Εργαστηρίου Κυπριακών Μελετών ΕΚΠΑ