Γιώργος Τζιρτζιλάκης

Καθηγητής στο τμήμα αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Καλλιτεχνικός Σύμβουλος στο ίδρυμα ΔΕΣΤΕ