Γιώργος Τσιακαλάκης

Υπεύθυνος επικοινωνίας / Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας, «Θετική Φωνή»