Γιώργος Τσεμπελής

Απόφοιτος Σχολής, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο πανεπιστήμιο του Michigan