Γιώργος Τόλιας

Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών