Γιώργος Τάγαρης

Νευρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο