Γεώργιος Στύλιος

Υφυπουργός για Ειδικά Ψηφιακά Έργα και το Κτηματολόγιο, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης