Γιώργος Ρουσόπουλος

Δρ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Ειδικός Επιστήμονας, Αρχή Προστασίας Δεδομένων