Γιώργος Ρουσόπουλος

Δρ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Ειδικός Επιστήμων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού