Γιώργος Λουκά

Πρόεδρος Συνδέσμου Δημοκρατικών Αντιστασιακών Λευκωσίας