Γιώργος Κόντης

Δικηγόρος, ΔΝ, μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (αν)