Γιώργος Γεωργίου

Διδάκτωρ, Έφόρος Αρχαιοτήτων του Τμήματος Αρχαιοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας