Γιώργος Φαράκλας

Καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών