Γιώργος Δροσάτος

Εκπρόσωπος του Ευρωπαικού ερευνητικού προγράμματος CARRE-Project (www.carre-project.eu)