Γιώργος Δέδες

Γ.Γ. Υποδομών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών