Γιώργος Χρηστάκης

Χορογράφος, χορευτής, Ιδρυτής της χορευτικής ομάδας «ΔΑ.ΓΙ.ΠΟ.ΛΗ.»