Γιώργος Χαλκιας

Διευθυντής Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών