Γιώργος Αχιλλιάς

Ειδικεύεται στη δημιουργία ψηφιακών οικοσυστημάτων και αγορών.