Γιόλα Χατζηνικόλα

Σπουδάστρια Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ),ΕΚΔΔΑ