Γιαννούλα Χορμόβα

Διευθύντρια Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης