Γιάννης Ζηρίνης

Μηχανολόγος - Μηχανικός, εμπειρογνώμων σε θέματα Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών πόρων