Γιάννης Σειραδάκης

Ομότιμος  Καθηγητής Αστυνομίας - Εργαστήριο Αστυνομίας Τμήμα Φυσικής, ΣΘΕ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης