Γιάννης Σειραδάκης

Ομότιμος Καθηγητής Αστρονομίας, ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών, Α.Π.Θ.