Γιάννης Πετσαλάκης

Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής και Χημείας, Εθνικό ΄Ιδρυμα Ερευνών