Γιάννης Παπίδης

Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας, ομίλου ΟΤΕ/COSMOTE