Γιάννης Νούσης

Σχεδιαστής ψηφιακών προϊόντων στοχεύοντας στις εταιρίες τεχνολογίας.