Γιάννης Μπαφούνης

Διευθυντής 3ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου