Γιάννης Μανέτας

Ομότιμος καθηγητής του τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών