Γιάννης Δ. Στεφανάκις

Zωγράφος, εκδότης του περιοδικού «ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1989-2019 +2»