Γιάννης Χριστιανίδης

Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Ε.Κ.Π.Α., Ερευνητής (member partenaire), Centre Alexandre Koyre / CRHST, Paris France και μέλος της εφορείας των Γ.Α.Κ