Γιαννακόπουλος Γεώργιος

Συνεργαζόμενος ερευνητής στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" – Συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής SciFY ΑΜΚΕ